ok
Informacje z RESMANA
Podaj swój adres e-mail
ok
    Ilość odwiedzin na stronie: 10767866
Opinia
Jak często załatwiasz sprawy i zakupy drogą internetową
Regionalna Sieć Szerokopasmowa Aglomeracji Rzeszowskiej
O Projekcie

W listopadzie 2004 r. projekt „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN etap I” został zakwalifikowany do dofinansowania z funduszy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów inwestycji w edycji naboru projektów na rok 2004. Łączna kwota nakładów sięga 8,8 mln zł, z tego dofinansowanie ZPORR to 6,6 mln zł, dofinansowanie z budżetu Państwa – 217 tys. zł, wkład własny -1 900 tys. zł. W sumie do sieci włączone jest 91 lokalizacji (budynków urzędowych i oświatowych), na których połowie zamontowane są radiowe punkty dostępu do internetu dla mieszkańców. Promień działania tych punktów to 100 – 300 m od szkół, pokrycie to ok. 60% powierzchni miasta przed rozszerzeniem. W będącym obecnie na etapie oceny merytorycznej II etapie rozbudowy sieci (ocena formalna została już pomyślnie dokonana) zakładane jest pełne pokrycie obszaru miasta dostępową siecią bezprzewodową, a także włączenie w nią obok jednostek organizacyjnych miasta także budynków miejskich spółek komunalnych. W sieci tej funkcjonują z założenia różnorodne usługi, w tym monitoring ulic miasta, centralne sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach, wewnętrzna sieć lokalna dla szkół – z oprogramowaniem do zarządzania ich budżetem, a także Internet wraz z telefonią internetową. W sieci miejskiej przewiduje się uruchamianie kolejnych usług niezbędnych do sprawnego funkcjonowania infrastruktury miasta i mieszkańców, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Nowopowstały i prężnie rozwijający się rzeszowski obszar metropolitalny obok wielu innych funkcji musi zapewnić na swym terytorium  powszechny dostęp do Internetu, który będzie realizowany przede wszystkim z wykorzystaniem infrastruktury Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej . Między innymi te punkty, dostępne dla wszystkich znajdujących się w ich zasięgu, są podstawą do umacniania się społeczeństwa obywatelskiego XXI wieku, w nomenklaturze Unii Europejskiej nazywanego społeczeństwem informacyjnym. 


Ankieta
Czy posiadasz numer telefonu internetowego?
projekt i realizacja: ideo start wstecz do góry