ok
Informacje z RESMANA
Podaj swój adres e-mail
ok
    Ilość odwiedzin na stronie: 10767873
Opinia
Jak często załatwiasz sprawy i zakupy drogą internetową
Regionalna Sieć Szerokopasmowa Aglomeracji Rzeszowskiej
Mapa Hot-spotów

Przedstawiamy mapę rozmieszczenia i teoetycznych zasięgów hot-spotów w mieście. Proszę zwrócić uwagę, że są to teoretyczne zasięgi, nieuwzględniające aktualnego ukształtowania pionowego terenu i wysokości zabudowy. Dla prawidłowego funkcjonowania połączenia porzebna jest bezpośrednia widoczność anteny hot-spota i anteny użytkownika. Wówczas zasięg powinien osiągać 300 i więcej metrów. W bezpośrednim pobliżu (do 100 m) połączenie z hot-spotem jest możliwe nawet bez widoczności anten oraz bez anteny zewnętrznej użytkownika - np. na ławkach przed szkołami, czy na płycie rynku w ogródkach.


Skąd się biorą się takie uwarunkowania?

Sieci bezprzewodowe WLAN (wireless local area network) inaczej zwane Wi-Fi (wireless fidelity), czyli standardu 802.11 b/g (pasmo 2,4 GHz) były przewidywane do zastosowania wewnątrz budynków oraz w ich najbliższym otoczeniu. W takich warunkach nie zachodzi konieczność montowania anten zewnętrznych. Praktyka życiowa udowodniła, że powszechna dostępność i przystępna cena urządzeń dostępowych i abonenckich pociąga za sobą ich szerokie powszechne zastosowanie w otwartym terenie. Jednak ze względu na słabą moc nadajników w tym standardzie (do 250 mW) na ogół potrzebne jest wzmocnienie sygnału wysyłanego przez użytkownika do hot-spota właśnie poprzez wykorzystanie anteny zewnętrznej, zwykle montowanej w oknie, na balkonie, czy dachu budynku, która łaczy się specjalnym kablem z urządzeniem odbiorczym Wi-Fi w mieszkaniu (w komputerze, choc mogą być urzadzenia odbiorcze zewnętrzne, nie wymagające włączenia komputera). Koszt anten panelowych to od około 60 zł wzwyż, cena kart bezprzewodowych do komputera PC to od ok. 80 zł wzwyż. Zarobiony profesjonalnie kabel połączeniowy to kolejne kilkadziesiąt złotych. W sumie jednorazowa inwestycja powinna zamknąć się w kwocie ok. 200 zł lub nieco powyżej. Za pomocą takiego wyposażenia można korzystać nie tylko z bezprzewodowej sieci miejskiej, ale wszystkich innych sieci Wi-Fi, dostępnych w otoczeniu siedziby mieszkańca. Obecnie w komputerach przenośnych - laptopach - urządzenia dostępu bezprzewodowego są powszechnie montowane fabrycznie, podobnie jest w nowych płytach głównych komputerów stacjonarnych PC. Wynika to z faktu powszechnej dostępności hot-spotów w firmach, budynkach użyteczności publicznej, dworcach, hotelach i innych miejscach publicznych na całym świecie. Dzięki temu projektowi również miasto Rzeszów może zaistnieć jako znaczący punkt na ogólnoeuropejskiej mapie hot-spotów.

Znacznie lepiej sytuacja przedstawia się w urządzeniach Wi-Fi ale standardu 802.11a. Charakteryzują się one większą mocą nadajników (do 1 W), nadają w innym paśmie radiowym (5 GHz), gdzie jest o więcej wolnych kanałów (czyli o wiele mniej zakłóceń), ze sporymi przepływnościami (w trybie turbo do 108 Mb/s w torze radiowym) i na znaczne odległości. Te nadajniki także są zamontowane w miejskich hot-spotach, co pozwoli nie tylko na większe odległości przy odbiorze sygnału ale i lepszą jakość pracy, która w kolejnym kroku testowania sieci będzie służyć do przesyłania sygnału telefonicznego VoIP. Niestety wadą są o wiele wyższe ceny urządzeń odbiorczych. Ale i one obecnie bardzo szybko spadają. I tak - antenę panelową zewnętrzną można kupić już za ok. 70 zł, kabel połączeniowy to również kilkadziesiąt zł, a urządznia odbiorcze mają cenę 2-3 krotnie wyższą od 802.11b/g. Na pocieszenie można dodać, że kupując droższe urządzenie 802.11a, zapewniające większy komfort i odległości pracy, na ogół otrzymuje się wbudowane w nie pozostałe 2 standardy b/g "przy okazji".

Na koniec należy podkreslić, iż najważniejsze jest to, że w kolejnym etapie budowy sieci miejskiej obecnie uruchomione hot-spoty zostaną rozbudowane dodatkowo o standard WiMAX. Jest to od dawna zapowiadana rewolucyjna, przełomowa technologia, specjalnie dedykowana  obszarom metropolitalnym, o gęstej zabudowie, gdzie urządzenia odbiorcze nie muszą już "widzieć" nadajników. W obecnie uruchamianym etapie nie mogliśmy ich jeszcze zastosować z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszy -  certyfikaty zgodności, honorowane przez organizację WiMAX FORUM, producenci urządzeń zaczęli uzyskiwać na przełomie roku 2005/2006, gdy budowa 1 etapu sieci ResMAN od kilku miesięcy już trwała. Ryzyko zakupu urządzeń, które nie uzyskają certyfikatu zgodności mogło narazić miasto na niepotrzebne straty. Drugi - ponieważ produkcja certyfikowanych urządzeń WiMAX dopiero rusza i rozkręci się na dużą skalę pod koniec 2006 roku i w latach następnych - nie jest celowym wydawać na te urządzenia znacznych kwot obecnie, tym bardziej, że i urządzenia abonenckie WiMAX kosztują na tę chwilę  ok. 400-450 $, czyli ok. 1300 -1400 zł. Tylko nielicznych stać byłoby je sobie kupić. Ale gdy ruszy ich masowa produkcja ceny będą bardzo szybko spadać. I właśnie wtedy nadejdzie czas ich wprowadzenia do sieci ResMAN. Najbardziej istotny jest fakt, że miasto Rzeszów, w przeciwieństwie do wielu innych krajowych metropolii, posiada własne, chronione częstotliwości radiowe bez których stosowanie WiMAX jest niemożliwe.

Reasumując - po zakończeniu budowy sieci ResMAN - obejmie ona zasięgiem hot-spotów całe miasto i okolice, a internet obok szerokiego pasma będzie  mobilny, do tego anteny zewnętrzne również nie będą wtedy wymagane.


Ankieta
Czy posiadasz numer telefonu internetowego?
projekt i realizacja: ideo start wstecz do góry