ok
Informacje z RESMANA
Podaj swój adres e-mail
ok
    Ilość odwiedzin na stronie: 10767885
Opinia
Jak często załatwiasz sprawy i zakupy drogą internetową
Regionalna Sieć Szerokopasmowa Aglomeracji Rzeszowskiej
Regulamin Hot-spotów
Regulamin

1. Właścicielem  bezprzewodowych punktów dostępu do internetu jest Gmina Miasto Rzeszów. Dostęp do Internetu jest realizowany z wykorzystaniem infrastruktury Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN. Sieć zarządzana jest przez Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa  - tel. 017 875 44 91, fax 017 875 44 93, e-mail .

2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

3. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

4. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych ze wszystkimi rodzajami standardów, to jest 802.11a/b/g.

5. Biuro Obsługi Informatycznej Urzędu Miasta Rzeszowa nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hot-spotów.

6. Ruch w sieci internetowej jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.

7. Użytkownik hot-spotów ResMAN zobowiązuje się do
- nie wykorzystywania hot-spotów do działań niezgodnych z prawem
- nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do użytkownika,
- nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste
- nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
- nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu

8. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony
b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.)
c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych
d) korzystanie z aplikacji P2P
e) dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.
f) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot
g) wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje dyżurny administrator sieci ResMAN, po analizie jego działania w sieci.

9. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.

10. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

11. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.


Ankieta
Czy posiadasz numer telefonu internetowego?
projekt i realizacja: ideo start wstecz do góry